Ring 31 17 28 73 og få en uforpligtende snak

Når du ønsker forandring i:

Børnefamilien

Børnefamilien

Nogle gange kan man som forældre være i tvivl om eller bekymret for noget i forhold til sit barn/sine børn eller opleve at der er mange konflikter i hverdagen.

Læs mere

Parforhold

Forælder- og parforholdet

Et af mine fokusområder er sammen med jer at finde frem til dét I er gode til sammen som par og det I gerne vil og håber på med hinanden og jeres parforhold.

Læs mere

Arbejdslivet

Arbejdslivet

Når man har fokus på dialog og kommunikation, er det vigtigt at være bevidst om, hvem man kommunikerer med samt hvilket formål man har med at dialogen.

Læs mere


Konsulent

…eller I har brug for en dygtig konsulent…

Jeg tilbyder supervision og/eller sparring i en systemisk narrativ referenceramme. Om der er tale om supervision eller sparring afhænger af, hvilket formål og hvilket mål I har og hvad I håber der skal komme ud af det. Jeg vil, sammen med jer, komme med mit bud på, hvad jeg tænker der giver bedst mening ud fra det I fortæller om jeres mål.

Læs mere


“Det er som regel aldrig problemet, der er problemet,
men det er måden, man tænker om problemet, der er problemet.”

Michael White